Poszukaj zysku w
otaczającym Cię środowisku!

EKO Porady

W tej sekcji prezentujemy porady, dobre praktyki, właściwe zachowania, które pozwolą na bycie bardziej ekologicznym w codziennym życiu. Czasem odrobinę osobistej dyscypliny, zmiana nieekelogicznych nawyków pozwala na oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Ekologia, choć nie zawsze, może iść w parze z oszczędnościami, o ile zużywamy mniej energii cieplnej, prądu, wody czy gazu. W skali gospodarstwa domowego nie muszą to być znaczne kwoty, ale świadomość życia bardziej ekologicznie jest także wartością samą w sobie i coraz częściej docenianą. W skali globalnej poczynione w ten sposób oszczędne gospodarowanie zasobami może przyczynić się do większej dbałości o środowisko naturalne jak również dać wymierne korzyści dla gospodarki.
czytaj więcej

EKO Kalkulator

Zapraszamy do korzystania z prostego narzędzia do kontroli zużycia zasobów: prądu, wody, gazu, etc. Nasz system wymaga jednorazowej rejestracji i każdorazowo logowania. Nie wymagamy przy tym podawania zbyt dużej ilości danych. Naszym celem jest popularyzacja tego narzędzia i systematyczne jego stosowanie. Mamy nadzieję, że dzięki niemu wspólnie uda się nam wdrażanie bardziej ekologicznych zachowań w życiu codziennym.
czytaj więcej

EKO Oferta

Chcemy prezentować ekologiczne produkty, usługi oraz inicjatywy. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy oceniać najlepsze rozwiązania, przydatne każdegogo dnia w domu i biurze.